Europos ekologinės gamybos ateitis kuriama kartu:

 ES ekologinę gamybą reglamentuojančių įstatymų būsimojoje BŽŪP tobulinimas

 

 

  Vilnius, Lietuva

 

 

 

        2013 m. liepos 2 – 4 d.

 

 

 

 

 

Ekologinei gamybai ir ūkininkavimui 2013–ieji yra be galo svarbūs metai. Europos Komisija pradėjo peržiūrėti Europos ekologinės gamybos ir ūkininkavimo teisinius ir politinius aspektus, o teisės akto pasiūlymą dabartiniam reglamentui ((EC) No 834/2007) pakeisti planuoja pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai iki 2013-ųjų pabaigos. Nuo 2004–tųjų įgyvendinamas ES ekologinės gamybos veiksmų planas taip pat gali sulaukti pakeitimų. Kartu su BŽŪP reforma bus sukurtas naujas ES ekologinės gamybos ir ūkininkavimo politinis pagrindas.

 

 

 

Prisidėkite!

 

 

Jūsų įdirbis šio kongreso metu atsispindės IFOAM EU Group Komisijai teikiamuose pasiūlymuose. IFOAM EU Group kartu su ES pirmininkaujančia Lietuva rengiamo 7-tojo Europos ekologinės gamybos kongreso tikslas – fiksuoti nuomones ir mobilizuoti Europos ekologinės gamybos ir ūkininkavimo sektorių.

 


 

 Renginyje tikimės sulaukti 250 dalyvių iš Europos Komisijos, Europos Parlamento, valstybių narių, ekologinės gamybos sektoriaus ir suinteresuotųjų agrarinės aplinkosaugos subjektų. Jūsų laukia naudingos diskusijos ir paskaitos, puikios tinklų kūrimo galimybės ir lietuviška kultūra. Iki susitikimų Vilniuje!

 

 

 

Liepa – pats tinkamiausias laikas veikti, tad kurkime Europos ekologinės gamybos ateitį kartu!

 

 

 

 

Congress Organizers  
               
Congress Co-organizers 
           


Congress Sponsors 

               

 

 

Congress Supporters 

               

 

 
Media Partners
            

 

 

"This congress is partly financed with the support of the European Commission, Directorate General for Agriculture and rural development."